Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Bankovní úvěry

Členění bankovních úvěrů

1) Podle reálného pohybu úvěrových peněžních prostředků

peněžní půjčka

zapůjčení dobrého jména banky

2) Podle doby

krátkodobé (kontokorentní, směnečné, lombardní)

střednědobé

dlouhodobé

3) Podle účelu

spotřební

investiční

provozní

4) Podle měny

v domácí měně

v cizí měně

5) Podle zajištění

nekryté úvěry

kryté úvěry

6) Podle velikosti úvěrové částky

7) Podle právního postavení dlužníka

právnické osoby

soukromé osoby

veřejné osoby

Zajištění úvěrů

veškerá opatření s cílem zajistit řádné splácení úvěru

prověrka úvěrové způsobilosti

limitování výše úvěrů pro jednotlivé klienty

diversifikace rizika

kontrola úvěrového subjektu a objektu.Zástavní právo v případě neplnění závazků dlužníka má banka právo uspokojit své pohledávky zpeněžením zástavy

zástava:

movitá věc

nemovitost

cenný papír

pohledávka nebo právo

podmínky:

zástavní smlouva

u movitých věcí - odevzdání zastavené věci věřiteli

u nemovitostí - vklad zástavního práva do katastru nemovitostí

u cenných papírů předání nebo registrace zástavního práva

Úvěrový proces

Proces vedoucí k uzavření úvěrové smlouvy s bonitním klientem.

Části úvěrového procesu:

1.žádost o úvěr

2.analýza bonity žadatele

3.jednání o zajištění úvěru

4.jednání o způsobu úročení a splácení úvěru, splátkový kalendář

5.uzavření úvěrové smlouvy

6.kontrola plnění podmínek úvěrové smlouvy

Klasifikace pohledávek z úvěrů dle Opatření ČNB z roku 1994, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů:

a)standardní pohledávky

b)sledované pohledávky

c)nestandardní pohledávky

d)pochybné pohledávky

e)ztrátové pohledávky

b) - e) klasifikované pohledávky


Finance - Bankovní úvěry - Topsid.com

TOPlist

© 2008-2016 Admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.