Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Stavební spoření

princip stavebního spoření pochází z Německa z období počátku 20. století

Stavební spoření je systém ukládání peněz, na jehož výnosech se přímo podílí stát

systém Stavebního spoření zahrnuje přijímání vkladů od účastníků, poskytování úvěrů těm účastníkům, kteří již splnili stanovené podmínky, na zákonem vymezené stavební (bytové) účely a poskytování státní podpory

Stavební spoření v České republice

zákon č.96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření

Stavební spoření je účelové spoření spočívající

    a) v příjímání vkladů od účastníků stavebního spoření

    b) v poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření

    c) v poskytování příspěvků fyzickým osobě (dále jen „státní podpora“) účastníkům stavebního spoření (§ 1)


účastník stavebního spoření může být fyzická osoba i právnická osoba, ale právnická osoba nemá nárok na státní podporu

Cílová částka:

Je suma peněz, kterou účastník stavebního spoření obdrží od stavební spořitelny v okamžiku, kdy přechází z fáze spoření do fáze splácení úvěru (vklady, úroky z vkladů, státní podpora, úroky ze státní podpory, výše úvěru).

Státní podpora - přímá

může získat fyzická osoba (občan ČR nebo osoba s trvalým pobytem na území ČR a přiděleným rodným číslem)

Poskytovaná záloha státní podpory činí 15 % z uspořené částky v kalendářním roce, maximálně však z částky 20 000 Kč (tj.maximální výše podpory 3000 Kč ročně).


Zálohy státní podpory vyplatí stavební spořitelna účastníkovi:

pokud účastník po dobu 6 let ode dne uzavření smlouvy nenakládal s uspořenou částkou, nebo

pokud účastník v období do 6 let ode dne uzavření smlouvy uzavřel smlouvu o úvěru ze stavebního spoření

Státní podpora - nepřímá

úroky z vkladů ze stavebního spoření, včetně úroků ze státní podpory, jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob

o zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření je možné snížit základ daně z příjmu fyzické osoby (max. o částku 300 000 Kč ročně)

Úvěr ze stavebního spoření

Na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření má účastník nárok po splnění náhled. podmínek:

jeho smlouva trvá alespoň 24 měsíců (jediná podmínka dle zákona)

naspořil částku požadovanou stavební spořitelnou pro přidělení úvěru (většinou 40 - 50 % z cílové částky)

dosáhl parametru ohodnocení požadovaného stavební spořitelnou

prokázal zajištění úvěru, jeho návratnost (tj. své dostatečné příjmy) a účelovost vynaložení prostředků úvěru na zajištění svých bytových potřeb

Překlenovací úvěr

poskytuje stavební spořitelna v době, kdy účastník nemá ještě nárok na úvěr ze stavebního spoření

v okamžiku, kdy účastník splní podmínky přidělení řádného úvěru ze stavebního spoření, je překlenovací úvěr splacen úvěrem ze stavebního spoření

je pro klienta dražší, s vyšší úrokovou sazbou

Zajištění úvěru

Výše úvěru Zajištění
Do 500 000 Kč bez zajištění
Do 600 000 Kč 1 ručitel nebo finanční pohledávka nebo nemovitost
Do 700 000 Kč 2 ručitele nebo finanční pohledávka nebo nemovitost
Nad 700 000 Kč     zástavní právo na nemovitost

pouze obecně, záleží na bance

Výhody stavebního spoření

státní podpora 15 % z ročních úspor až do výše 3 000 Kč

úročení vkladu 1 - 4 % p.a. po celou dobu spoření

úspory jsou ze zákona pojištěny

spoření není omezeno věkem, každý člen rodiny může spořit a získat státní podporu

úvěr ze stavebního spoření je poskytován s pevnou úrokovou sazbou 3 - 6 % p.a.

možnost využití překlenovacího úvěru

při čerpání úvěru stavebního spoření a překlenovacího úvěru je možné odečíst zaplacené úroky ze základu daně z příjmu

pokud nebudete čerpat úvěr, po 6-ti letech spoření můžete použít uspořenou částku na cokoliv a případně získat i úrokové zvýhodnění

Nevýhody stavebního spoření

minimální doba trvání stavebního spoření 6 let

při ukončení stavebního spoření bez čerpání úvěru do šesti let od uzavření smlouvy ztráta záloh státní podpory

poskytované úvěry jsou výhradně na bytové účely

Porovnání hypotečního úvěru a úvěru stavebního spoření

Hypoteční úvěr Úvěr ze stavebního spoření
prostředky ihned poskytnutí až po uplynutí min. 24 měsíců (lez nahradit překlenovacím úvěrem)
zajištění výhradně zástavním právem k nemovitosti nižší částky bez zajištění
účelový i neúčelový pouze na bytové účely

Hypoteční úvěr a stavební spoření

v praxi se často kombinují

prostředky ze stavebního spoření jsou používány ke splácení hypotečního úvěru

prostřednictvím stavebního spoření lze získat prostředky k dofinancování investičního záměru v případě, kdy banka neposkytne hypoteční úvěr ve výši 100% hodnoty investice


Finance - Stavební spoření - Topsid.com

TOPlist

© 2008-2016 Admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.