Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Typy úvěrů

Kontokorentní úvěr

banka poskytuje v pohyblivé výši na běžném (kontokorentním) účtu klienta - k tomu je sjednána úvěrová smlouva

• čerpání probíhá volně dle okamžité potřeby klienta, klient není vázán vybrat celou částku úvěru najednou a ani nemusí v daný den splatit

účel:

na vyrovnání výkyvů běžného účtu

na sezónní potřebu oběžného majetku

na krátkodobé investiční výdaje

na ostatní krátkodobé potřeby

úvěrový rámec

maximální přípustný debet na účtu

patří k nejdražším krátkodobým úvěrům

Směnečné úvěry

1) Eskontní úvěr

2) Negociační úvěr

3) Akceptační úvěr

4) Ramburzní úvěr

5) Ručitelský (Avalový) úvěr

Směnka je cenný papír, na kterém se určitá osoba stanoveným způsobem zavazuje zaplatit oprávněnému majiteli směnky uvedenou peněžní částku.

Eskontní úvěr

spočívá v odkupu směnek bankou před dobou jejich splatnosti se srážkou diskontu

banka v době splatnosti (dospělosti) směnky ji předkládá k proplacení nikoliv bývalému majiteli, od něhož ji nakoupila, ale směnečnému dlužníku. V případě, že směnečný dlužník nezaplatí, předkládá banka směnku poslednímu majiteli, od kterého ji nakoupila

Eskontní úvěr

1 - platba směnkou

2 - eskont směnky

3 - předložení směnky k proplacení v době splatnosti

4a - platba / 4b - dlužník nesplatil, banka předkládá směnku k proplacení

Negociační úvěr

obdoba eskontního úvěru v zahraničním obchodě

dovozce předem zprostředkovává zahraničnímu dodavateli eskont směnky vystavené dodavatelem (vývozcem) na odběratele (dovozce)

nagociační banka - banka, která odkupuje směnku

Akceptační úvěr

banka akceptuje směnku, kterou na ni vystaví její klient (nebo na jeho příkaz třetí osoba), a to na částku a lhůtu dohodnutou v úvěrové smlouvě

banka se stává hlavním dlužníkem

banka se zavazuje, že směnku splatí; prostředky na její splacení se klient banky zavazuje deponovat na svém účtu u banky před splatností směnky

banka neposkytuje dlužníkovi platební prostředky, ale své dobré jméno

Akceptační úvěr

1 - žádost o akcept směnky, vystavení směnky

2 - akcept směnky

3 - zaplacení směnkou za zboží

4 - deponování příslušné penalizační částky u banky

5 - předložení směnky k proplacení

6 - zaplacení směnky

Ramburzní úvěr

obdoba akceptačního úvěru v zahraničním obchodě

banka (ramburzní banka) na žádost dovozce akceptuje směnku, kterou na ni vystaví vývozce

Ručitelský (avalový) úvěr

banka přejímá záruku za závazek svého klienta vůči třetí osobě

banka není hlavním dlužníkem (akceptační úvěr), ale dlužníkem vedlejším (platí v případě, kdy hlavní dlužník nezaplatil)

Lombardní úvěr

úvěr zajišťovaný zástavou movitých věcí nebo práv

úvěr je krátkodobý na fixní částku a pevnou lhůtu splatnosti

zástava: cenné papíry, zboží, pohledávky, drahé kovy a cennosti, životní pojistky, autorská práva apod.

Spotřební úvěr

určeny domácnostem, fyzickým osobám, drobným podnikatelům

účelové nebo neúčelové

krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé

Emisní půjčka

úvěr poskytnutý odkoupením dluhopisů emitovaných dlužníkem

Dluhopis je cenný papír, v němž se emitent (výstavce) zavazuje splatit přijatý obnos a vyplácet úroky

umožňuje opatření velkých peněžních částek tím, že dluhopisy lze umístit u velkého počtu věřitelů

banka uvádí na trh dluhopisy podniků

Sanační úvěr

Sanace je souhrn opatření, která mají odstranit ztráty nebo nepříznivý hospodářský stav podniku; jedním z opatření je sanační

individuální charakter

důležité je zajištění (nemovitostí či jinak)


Finance - Typy úvěrů - Topsid.com

TOPlist

© 2008-2016 Admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.