Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Funkce centrální banky

Emisní funkce centrální banky

monopolní právo emitovat hotovostní oběživo

správa zásob oběživa

organizace dodávek bankovek a mincí od výrobců

ochrana a bezpečnost oběživa dosud neuvedeného do oběhu

úschova a ničení neplatných mincí a bankovek, razidel apod.

• emise bezhotovostních peněz

→ zabezpečení kvality (stability) měny - prostřednictvím řízení peněžního oběhu s využitím nástrojů měnové regulace

kvalita měny - ukazatelé: míra inflace, stabilita devizového kurzu

Devizová politika

• regulace toků zahraničních příjmů a výdajů při nezhoršující se nebo se dokonce zlepšující platební bilanci se zahraničním

souvisí se zahraničně obchodní politikou státu

souvisí i s vnitřní měnovou politikou

zahrnuje:

        º politiku devizových rezerv

        º politiku devizových kurzů (v ČR se stanovuje devizový kurz Kč v režimu tzv. řízeného floatingu = tržními principy na základě nabídky a poptávky, od r. 1997)

        º platební bilanci (veškeré aktivity, které mají dané země se zahraničním)

        º zahraniční úvěry

        º mezinárodní měnové spolupráce atd.


deviza - zahraniční měna v bezhotovostní podobě

valuta - zahraniční měna v hotovostní podobě

Funkce banky bank

vedení účtů obchodních bank na nichž Oby udržují své rezervy

věřitel poslední instance

vydává bankovní licence obchodním bankám

(podmínky: minimálně základní kapitál 500 mil. odbornou způsobilost, technické zázemí, atd.)

zabezpečuje mezibankovní platební styk (prostřednictvím clearingového centra centrální banky)

bankovní dohled (bývá pro své výsadní postavení uváděn jako samostatná funkce centrální banky)

Centrální banka ovlivňuje činnost obchodních bank prostřednictvím nástrojů měnové regulace (přímé a nepřímé)

Bankovní dohled

Centrální banka vystupuje v roli regulátora a dohlížitele nad bankovní soustavou. Centrální banka dohlíží nad celým finančním trhem!

Činnosti:

posuzování žádostí o udělení licence působit jako banka a rozhodování o udělení licence

dohled nad dodržováním podmínek licencí

kontrola dodržování právních předpisů

nařízení opatření k nápravě zjištěných pochybností

dohled nad dodržováním obezřetného chování bank, …

stále častěji i na mezinárodní úrovní

Funkce banky státu

vede účty vládě, vládním organizacím, orgánům státní moci apod.

vede účty příjmů a výdajů státního rozpočtu

zabezpečuje krytí finančních potřeb vlády, ale přímý úvěr centrální banka příliš často vládě neposkytuje (ve většině zemí zakázáno, protože musí být nezávislá, má mít volnou ruku v provádění veškerých činností, aby mohla stabilitu měny ovlivňovat, když by poskytla úvěr, přišla by o nezávislost - stát by byl významným klientem a mohl tlačit na centrální banku a ovlivňovat ji), ale podílí se na úvěrování státu emisí státních dluhopisů

v některých zemích realizuje záměry vlády v oblasti měnové politiky

reprezentant státu - povinna pravidelně informovat domácí veřejnost o měnovém vývoji a opatřeních, která v této souvislosti uplatňuje vůči příslušným ekonomickým subjektům, včetně veřejnosti

v zahraničí vystupuje jako reprezentant vlády v mezinárodních organizacích - MMF, SB, …

zprostředkovat prodej státních dluhopisů může a i to zajišťuje


Finance - Funkce centrální banky - Topsid.com

TOPlist

© 2008-2016 Admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.