Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Měna, peněžní standardy, měnové agregáty

Peníze

anglicky penny; německy Pfennig; v latině pecunia - je odvozený od pecus (dobytek)

Teoretická definice peněz

Peníze jsou univerzální aktivum (zboží), které je všeobecně přijímáno při směně (tj. za zboží/služby nebo při úhradě dluhu).

Funkce peněz

prostředek směny (medium of exchange) = všeobecný ekvivalent

jednotka zúčtování (unit of account) = měřítko hodnoty

uchovatel hodnoty (store of value)

Empirické definice peněz

pro zjištění vlivu peněz na ekonomiku

Měnové agregáty

souhrn určitého druhu peněžního prostředků, který v ekonomice obíhá a pro který je charakteristický určitý stupeň likvidity

značí se M číslice

měnový agregát s vyšším číslem obsahuje celý měnový agregát s číslem o jednotku nižším → část dalších méně likvidních prostředků

Měnové agregáty

Úzké peníze (M1)

zahrnují oběživo, tj. bankovky a mince, a také zůstatky, které lze okamžitě převést na oběživo (jednodenní vklady)

Střední peníze (M2)

zahrnují M1 → vklady se splatností do dvou let → vklady s výpovědní lhůtou do tří měsíců

Široké peníze (M3)

zahrnují M2 → obchodovatelné nástroje emitované sektorem měnových finančních institucí (nástroje peněžního trhu, zejména akcie/podílové listy fondů peněžního trhu a repo operace)

Měna

• národní forma peněz

• peněžní soustava, která je používána a zákonně upravena na území určitého státu

Je stanoveno:

název

základní formy peněžních prostředků (mince, bankovky, státovky,…)

nominální struktura

způsoby emise

výlučnost měny jako zákonného platidla na daném území

zásady pro regulaci peněžního oběhu a ochrana platidel,…

Vývoj peněžních prostředků

1. BARTER = směna zboží za zboží

2. ZBOŽOVÉ (KOMODITNÍ) PENÍZE - sůl, mušle, plátno, dobytek,…

3. DRAHÉ KOVY

dělitelné, trvanlivé

nejstarší zmínka o placení váženými kusy stříbra - v Mezopotámii 2500 let př.n.l.


Finance - Měna, peněžní standardy, měnové agregáty - Topsid.com

TOPlist

© 2008-2016 Admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.