Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Dokumentární platby

Platební styk - důležitý je rychlost

Rozdělení platebního styku

Podle náležitostí průvodních dokumentů

Hladké a dokumentární platby

Dokumentární platby

platby, které se uskutečňují výhradně oproti předání dokumentů dispoziční dokument - námořní list, skladištní list atp

Používané zejména v zahraničním obchodě

S cílem eliminovat riziko nesplacení protistranu

Vývozce vyžaduje, aby měl kontrolu nad zbožím až do okamžiku zaplacení, dovozce, aby platí až po převzetí zboží

Existují mezinárodní pravidla pro užívání dokumentárních plateb

Vydává mezinárodní obchodní komora

V ČR - obchodní zákoník

Dokumentární akredity

závazek banky, že zaplatí vývozci příslušnou částku ( na žádost kupujícího), pokud příjemce akreditivu bance řádně předloží požadované dokumenty

klient - DOVOZCE , na jehož příkaz banka vystavuje akreditiv, získá potřebné dokumenty a obvykle i zboží až po jeho zaplacení

Dokumentární akreditiv - otevření

Dokumentární akreditiv - otevření

Dokumentární akreditiv - použití

Dokumentární akreditiv - použití

1. Odeslané zboží

2. Předání dokumentů

3. Kontrola dokumentů + platba

4. Předání dokumentů

5. Platba

6. Dovozce platí platby spojené s akreditivem

7. Dovozce získá dokumenty

Dokumentární akreditiv - druhy

Neodvolatelný akreditiv

Neodvolatelný závazek banky poskytnout plnění za sjednaných podmínek

Změnit nebo zrušit lze jen se souhlasem všech zúčastněných stran

Odvolatelný akreditiv

Může být otevírající bankou kdykoli zrušen nebo změněn

Potvrzený

Nepotvrzený akreditiv

Revolvingový akreditiv - opakovaný akreditiv

Výhody, nevýhody dokumentárního akreditivu

Výhody

vývozce má garanci banky na zaplacení dohodnuté ceny

dovozce má zajištěno, že po zaplacení získá předmětné dokumenty

Nevýhody

relativně časově náročné

Pro dovozce spojené s náklady

Dokumentární inkaso

představuje platební instrument, kdy vývozce dává příkaz své bance , aby pro něj sama inkasovala od dovozce (odběratele) příslušnou peněžní částku oproti předání dokumentů

banka nepřebírá žádní závazek

pro vývozce představuje vyšší riziko než dokumentární akreditiv ( ale riziko je stále nižší než u hladkých plateb)

Průběh dokumentárního inkasa

Průběh dokumentárního inkasa

1. Kupní smlouva + sjednání inkasních podmínek

2. Odeslání zboží

3. Žádost o provedení inkasa + předání dokumentů

4. Platba

5. Předání dokumentů oproti platbě

6. Převod plnění (platba)

7. Převod plnění (platba)

Výhody

je levnější než dokumentární akreditiv

Nevýhody

plnění (platba) není bankou garantována


Finance - Dokumentární platby - Topsid.com

TOPlist

© 2008-2016 Admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.