Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Platební styk

Mezibankovní platební systémy

umožňuje zúčtování mezi klienty různých bank

nejprve musí dojít ke zúčtování mezi bankami


přímým spojením (korespondentský platební systém)

prostřednictvím zúčtovací banky (clearingový platební systém)

Korespondentský platební systém

použití především v zahraničním platebním styku

banky si vzájemně otevírají účty (korespondentské účty) a vytvářejí tzv. síť obchodního spojení

Korespondentské účty:

• NOSTRO účet (z italštiny naše) - účet, který má (naše) banka otevřen u jiné banky

• LORO účet (z italštiny vaše) - účet, který vede (naše) banka pro jinou banku


Dle mezinárodních uzancí nejsou zůstatky na účtech úročeny, proto se banky snaží, aby zůstatek byl co nejnižší, nepřináší jim žádný styk.

v praxi není možné, aby každá banka měla přímé spojení se všemi ostatními bankami

nemá-li přímé spojení, pak platba probíhá nepřímo prostřednictvím jiné banky

řetězec korespondentských bank = bankovní cesta

Clearingové platební systémy

použití především ve vnitrostátním platebním styku

zúčtování plateb probíhá prostřednictvím zúčtovací banky (nejčastěji ČNB)

banky zapojené do systému mají otevřený svůj nostro účet u zúčtovací banky

banka tak může mít vázán menší objem prostředků (pouze jeden účet pro platební styk)


Zúčtovací centrum je většinou v centrální bance z důvodu konkurenční rivality, bezpečnosti a likvidity.

založené na netto principu

zúčtovací banka provádí vzájemné zúčtování veškerých plateb za určité období a na konci období připíše kladné saldo plateb / sráží záporné saldo plateb z účtu příslušné banky

založené na brutto principu

zúčtování se provádí transakce po transakci bez vzájemného kompenzování došlých a odešlých plateb

každá platba musí být v okamžiku zúčtování kryta

Zúčtovací banka (clearingová banka)

centrální banka

komerční banka

jiná finanční instituce

V ČR se více používá clearingový systém - nižší náklady pro banky a zároveň je tento systém mnohem rychlejší.

Platební styk v České republice

Tuzemský platební styk je organizován prostřednictvím clearingového centra ČNB - platební systém CERTIS (Czech Express Real Time Interbank Gross Settlement System).

v provozu od roku 1992

clearingové centrum vede každé bance jeden účet platebního styku (nostro účet)

od roku 2001 jsou příkazy ke zúčtování do clearingového centra předávány na principu elektronické pošty - s digitálními podpisy.

funguje na brutto principu

platební styk probíhá především formou příkazů k úhradě

zúčtovací centrum provádí zúčtování platebních příkazů v reálném čase a platby provádí pouze v případě dostatečného krytí zůstatkem na účtu banky-plátce (založen na brutto principu)

na účtech mezibankovního platebního styku není povoleno záporné saldo

zůstatky na těchto účtech jsou součástí povinných minimálních rezerv

komunikace pouze s centrálami jednotlivých bank

Platební systém CERTIS

platební styk probíhá především formou příkazů k úhradě

zúčtovací centrum provádí zúčtování platebních příkazů v reálném čase a platby provádí pouze v případě dostatečného krytí zůstatkem na účtu banky-plátce (založen na brutto principu)

na účtech mezibankovního platebního styku není povoleno záporné saldo

zůstatky na těchto účtech jsou součástí PMR

nemá-li banka dostatek prostředků na účtu a nedoplní je do konce dne, platba je vrácena zpět

komunikace pouze s centrálami jednotlivých bank

Certis komunikuje pouze s centrálami jednotlivých bank

Zúčtování a platby - systém přijímá od 18 hod předcházejícího dne do 16 hod následujícího dne - ranní zaslaní - několik haléřů, před 4 hodinou -zpoplatnění kolem 100 Kč - aby nebyl systém zahlcen

Platební systém TARGET

evropský platební systém (Trans Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer)

uveden do provozu se zavedením eura v lednu 1999

platby pouze v euru

je založen na propojení jednotlivých národních platebních systémů zemí Eurozóny + Dánska, Švédska a GB.povinně jsou začleněny banky zemí Eurozóny

propojeny národní platební systém

ČR není přímo zapojena - dnes přes Deutsche bank

těsně před zavedením Eura vstoupí ČR do Target

SWIFT

Zahraniční platební styk využívá mezibankovní telekomunikační síť SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), která byla založena v roce 1973 v Bruselu a v současnosti zahrnuje téměř 8 000 institucí (včetně burz, investičních společností, …)

nejedná se o clearingový systém, banky si pouze předávají různé informace

pro potřeby korespondentského i clearingového systému plat. styku

význam především v zahraničním platebním styku

v rámci SWIFTu má každá banka / pobočka svou jedinečnou adresu - kód BIC (Bank Identifier Code)

BIC (SWIFT kód)

kód banky abecedními znaky

kód země

kód regionu/města, kde má banka sídlo

kód pobočky banky (nepovinný údaj). např. BIC Komerční banky KOMB CZ PP

XXXIBAN

IBAN (International Bank Account Number)

mezinárodní standard čísel bankovních účtů

slouží k jednoznačné identifikaci účtu klienta

používá se výhradně v zahraničním platebním styku

např. CZ34 0600 0000 001 2345 6789


Finance - Platební styk - Topsid.com

TOPlist

© 2008-2016 Admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.