Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Bankovní rizika

Úrokové riziko

Riziko ztráty vyplývající ze změn tržních úrokových sazeb)

přizpůsobit strukturu aktiv a pasiv tak, aby jejich úroková citlivost na změny tržních úrokových sazeb byla přibližně shodná

pomocí derivátových obchodů

Měnové riziko

(riziko ztráty vyplývající ze změn měnových kurzů)

přizpůsobit strukturu aktiv a pasiv

pomocí derivátových obchodů

Likviditní riziko

(riziko, že banka nedostojí v každém okamžiku svým splatným závazkům)

udržování souladu časové struktury aktiv a pasiv

údržba dostatečného množství rychle likvidních aktiv (pokladní hotovost, vklady u CB, státní pokladniční poukázky, atp.)

Operační riziko

(provozní riziko) (riziko selhání lidského faktoru, SW, technického zařízení apod.)

výběr a výchova zaměstnanců

efektivní vnitřní kontrola

Riziko země

(riziko ztráty plynoucí z neochoty / neschopnosti zahraničních subjektů / země uhradit své závazky)

politická situace dané země / regionu

přírodní katastrofa

ekonomická krize

stanovení limitů pro angažovanost vůči jednotlivým zemím / regionům a klientům z těchto zemí


Finance - Bankovní rizika - Topsid.com

TOPlist

© 2008-2016 Admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.