Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Hypoteční úvěr

úvěr, jehož splácení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti

účelový nebo neúčelový (americká hypotéka)

doba splatnosti až 30 let

relativně nižší úroková sazba díky kvalitnímu zajištění (nemovitost)

obvykle poskytován do výše 70% (až 100%) hodnoty zastavené nemovitosti

zastavování nemovitostí jako zdroj dlouhodobého financování má dlouhou tradici,již od období antického Řecka

hypoteční úvěr jako zvláštní druh obchodu - 18. století Slezsko

Hypoteční úvěr v České republice

upraven zákonem č.190/2004 Sb., o dluhopisech

úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. (§ 28)

účelový nebo neúčelový (americká hypotéka)

největší podíl na trhu: Česká spořitelna, Hypoteční banka, Komerční banka

cca 90 % počtu hypotečních úvěrů je poskytováno na financování bydlení

Základní charakteristiky hypotečního úvěru

Výše hypotečního úvěru

by neměla překročit hodnotu zástavy

obvykle 60 - 80 % hodnoty zastavěné nemovitosti

Doba splatnosti

koresponduje s účelem hypotečního úvěru

pohybuje se 5 - 30 let

ovlivňuje úrokové náklady hypotečního úvěru a výši splátek

Způsob splácení (i jakéhokoliv úvěru)

jednorázově

v době splatnosti

po uplynutí výpovědní lhůty

postupně

nepravidelné

pravidelné (nejčastější)

        º progresivní

        º degresivní

        º anuitní

Degresivní splátka (v čase klesající)

Degresivní splátka

Každá splátka se skládá ze dvou částí, úmor a úrok. Úmor je ta část splátky, která připadá na umoření nebo splacení jistiny. Úrok poplatek za to, že můžeme disponovat cizími penězi. Úrok klesá (což platí při jakémkoliv pravidelném splácení).

Progresivní splátka

Progresivní splátka

V čase se zvyšuje, úrok postupně klesá, díky tomu, že se snižuje dlužná částka, úmor narůstá v následující splátce o větší částku než klesne úrok.

Anuitní splátka

Anuitní splátka

v čase se nemění, je stále ve stejné výši

úrok v čase klesá, protože se snižuje výše dlužné částky, o to co klesne úrok, se navýší úmor, tak aby ta splátka zůstala zachována ve stejné výši

Způsoby refinancování (pohled ze strany banky)

klientské vklady

emise cenných papírů - hypotečních zástavních listů

        º dluhové cenné papíry jejichž prodejem získává banka prostředky pro poskytování hypotečního úvěru

        º musí je použít výhradně k poskytování hypotečního úvěru, na nic jiného

sekuritizace hypotečního úvěru (transformace hypotečního úvěru do formy cenných papírů, v ČR zatím ne)

Státní podpora hypotečního úvěrování bytové výstavby v ČR

Přímá

úroková dotace k hypotečnímu úvěru - v současnosti 0 p.b.

Nepřímá

osvobození výnosů z hypotečních zástavních listů od daně z příjmu (od roku 2008 zrušeno)

možnost snížení základu daně z příjmů fyzické osoby o zaplacené úroky z hypotečního úvěru na bytové potřeby


Finance - Hypoteční úvěr - Topsid.com

TOPlist

© 2008-2016 Admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.