Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Český bankovní systém

jde o dvoustupňový univerzální systém s existencí určitých specializovaných bank

Centrální banka: ČNB

Univerzální banky: ČS, ČSOB, KB,…

Specializované banky: stavební spořitelny, ČMZRB, ČEB, Hypoteční banka

k 30. 9. 2007 působilo v ČR celkem 38 bank

mimo bankovní sektor - spořitelní a úvěrní družstva (upravena zákonem č.87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech)

Obchodní banka v ČR

Je vymezena zákonem č.21/1992 Sb., o bankách, těmito podmínkami:

   1) jde o PO se sídlem v ČR založenou jako akciová společnost

   2) přijímá vklady od veřejnosti

   3) poskytuje úvěry

   4) k výkonu bankovních činností má bankovní licenci

    minimální výše základního kapitálu banky je 500 mil. Kč (musí být celý splacen)

    o udělení licence rozhoduje ČNB

Pro udělení licence musí být splněny tyto podmínky:

průhledný a nezávadný původ základního kapitálu a jeho dostatečnost

• splacení základního kapitálu v plné výši

• odborná způsobilost, důvěryhodnost a zkušenost osob, které jsou navrženy na výkonné nebo řídící funkce

• technické a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných činností banky

ČNB má možnost i licenci odejmout.

Klasifikace obchodních bank v ČR

dle bilanční sumy:

• velké banky (bilanční suma nad 100mld. Kč) - ČS, ČSOB, KB, HVB

• střední banky (15 - 100 mld. Kč) HB, ČMZRB, GE, Raiffeisenbank, ŽB

• malé banky (pod 15 mld.Kč) banka, Wustenrot hypoteční banka

• pobočky zahraničních bank - Deustsche banka, ING, Všeobecná úvěr. Banka

• stavební spořitelny - ČMSS, Staveb. Spoř. ČS, HYPO st. sp. Modrá pyramida,

• banky v nucené správě

dle původu ZK

• banky s převážnou českou účastí na ZK (více než 50%) HB, ČMSS, banka

• banky s převážnou zahraniční účastí na ZK (více než 50%) ČS, ČSOB, KB, HVB, BAWAG

• pobočky zahraničních bank (Deutsche bank, ING, VÚB)

• banky se sídlem v ČR poskytující služby v zahraničí - KB, GE, ČSOB

Pojištění pohledávek z vkladů

Zákonem o bankách zřizuje Fond pojištění vkladů (je PO); všechny banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny do tohoto Fondu přispívat

Pojištěny jsou veškeré pohledávky z vkladů včetně úroků v cizí měně


Roční příspěvek banky do Fondu činí 0,1% z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za předchozí rok.

Roční příspěvek stavební spořitelny do Fondu činí 0,05% z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za předchozí rok.

Příspěvek je menší protože riziko že stavební spořitelna zkrachuje je mnohem nižší než u klasické obchodní banky.


Náhrada je oprávněným vkladatelům poskytována ve výši 90% nejvýše částka odpovídající 25 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky.

Jednotná bankovní licence

od 1.5.2004

• možnost podnikání zahraničních bank na území ČR a podnikání našich bank na území členských států EU a EFTA

na základě bankovní licence vydané v domovském státě

banka podlehla dohledu země, ve které má sídlo

hostitelský orgán dohledu (ČNB) dohlíží pouze na dodržování zákona o bankách (nemá možnost odejmout licenci)

vklady klientů pojištěny dle předpisů domovské země

Účetní rozvaha (bilance) banky

AKTIVA (umístění zdrojů)PASIVA (zdroje)
Pokladní hotovostZávazky vůči CB
Vklady u CBZávazky vůči jiným peněž.úst.
Vklady u peněžních ústavů a úvěry peněž.úst.Závazky vůči nebankovním
Státní pokladní poukázkyklientům = přijaté vklady
Státní dluhopisyZávazky z emitování vlastních dluhopisů
Jiné CPÚčelové rezervy
Pohledávky za klienty = úvěry klientůmPodřízený dluh
Majetkové účastiZK (akciový)
Hmotný a nehmotný majetekZákonné rezervní fondy
Pohledávky za akcionářiOstatní fondy a nerozdělitelný zisk
Ostatní aktivaOstatní pasiva

2% z přijatých vkladů musí obchodní banka dát jako rezervu v kritických situacích

SPS jsou krátkodobé dluhopisy, do kterých OB investují

Obchodní banky můžou žádat u CB o úvěry => závazky vůči CB


Finance - Český bankovní systém - Topsid.com

TOPlist

© 2008-2016 Admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jakákoliv jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů zakázána.